top of page

PUMPTRACK & SPÅRKARTA

TRAILFORKS

STRAVA

Vi har en stor och fin pumptrack som man gärna får cykla sig svettig på. Runt Torpet finns också massa roliga och utmanade stigar.

Här finns en länk till en karta med våra spår.

Grön = 10km, Alf-milen

Grå = 5,3km, Kronoparkspåret

Gul = 5km, Runes femma

Gul-vit = 4,5km, Iglatjärn runt

Orange = 4km, Ögärdesturen

Orange-vit = 3,5km, Yngves slinga

Röd = 3km, Gustavs spår

Blå = 1,3km, Franssons runt

Vit = 850m, Stigs vita stig

VETT & ETIKETT KRING RIGORTORPET

HÄNSYN

RESPEKT

Vi som förening värnar om det allmänna utrymmet i skogen. Skogen är en plats där många intressen ska samsas och visa respekt för varandra. 

Bara i vår förening har vi flera olika idrotter som rör sig i skog och natur. Därtill har vi alla andra som vill njuta av den natur som Sverige erbjuder och då gäller det att vi visar varandra den respekt och hänsyn som krävs.

 

Rätten till cykling och skidåkning går nära nog lika långt som rätten till gångtrafik. Risken för markskador brukar inte vara mycket större i dessa fall. Avgörande är också här straffbestämmelsen i brottsbalken 12 kap. 4 §. Man får inte cykla eller åka skidor över tomt eller plantering och inte heller på annan skadekänslig mark. Den begränsningen får särskild betydelse för cykling i terräng med terrängcyklar (mountainbikes), som kan ställa till vissa skador särskilt när flera tar samma väg. 

På dessa länkar kan ni läsa mer om vad som gäller i skog och natur:

Naturvårdsverket - vad gäller för olika aktiviteter

Naturvårdsverket - vad gäller för el-mtb i skogen

Alla motordrivna fordon utan tillstånd är förbjudna på de leder och stigar som finns på IF Rigors område. 

bottom of page